DSC_0700.NEF

Tillför nya perspektiv – connecting the dots.

Hur vi gör » Kontakta oss »
DSC_8331-001

Strategiutveckling och realisering.

Vad vi gör » Kontakta oss »
DSC03181-001

Leder och styr – ända in i mål.

Hur vi gör » Kontakta oss »
DSC_0296-001

Analyserar och ger råd – före, under och efter.

Hur vi gör » Kontakta oss »

Vad vi gör

Vi arbetar med affärs- och verksamhetsutveckling och hjälper dig att ta fram, utveckla och realisera företagets strategier.

Läs mer »

Hur vi gör

Vi är väl insatta i komplexa processer och stora organisationer.
Hos oss är förändringar vardagsmat.

Läs mer »

Vilka vi är

Anchor Management Consulting är ett konsultföretag med 100 procent seniora konsulter som arbetar för framgångsrika förändringar.

Läs mer »

Vår åsikt

2017-03-20

– I’m sorry Dave. I’m afraid I can’t do that.

Är du kompis med en bot, än?

The Economist påminde mig häromdagen om det citatet i Stanley Kubricks oroväckande framtidsstudie – 2001: A Space Odyessy. Kapten Dave Bowman pratade med och fick snabba svar av skeppsdatorn HAL 9000, som alltid stod till tjänst, men som efterhand inte gjorde som den blev tillsagd då detta kunde »äventyra uppdraget«. Det var inte någon ljus bild av datorer och artificiell intelligens, men det var ett försök att berätta vad som kan komma i framtiden. Datorer som förstår oss och som kan hjälpa oss reda ut komplicerade förhållanden eller lätt presentera stora mängder data. Kubrick hade en sinister bild i sin tänkta framtid vad gällde talande robotar. Läs mer i The Economist via länken längst ner.

Utvecklingen går verkligen rasande fort inom området kring talförståelse och AI. Någon som kommer ihåg Siris första stapplande och rätt knaggliga steg? Idag är Siri redan mångfalt bättre och på gatorna hörs allt oftare »Ok google!«.

Datorer, robotar och då bots har på det senaste helt enkelt tagit sjumilakliv i detta sammanhang. Rösten och språket är det snabbaste sättet att kommunicera. Om det fungerar. Däri ligger problemet och lösningen. Datorer håller på att bli allt bättre på det syntetiska talet. Mer lika HAL ovan, som pratade rent redan 1968.

– Hasta la vista, baby, Schwarzeneggers berömda roll i Terminatorfilmerna, är ett annat exempel som plötsligt känns långt borta. Det låter inte längre monotont, entonigt och robotlikt i datorvärlden. Vissa röstapplikationer har förstås fortfarande har en monoton robotröst, men det ändras som sagt väldigt snabbt nu. Och plötsligt en dag, och jag citerar min vän Mats Lewan, blir det tillräckligt bra. Då kommer den kaskadeffekt på samma sätt som vi såg med digitalkameran, smarttelefonen och, faktiskt, faxen och till och med järnvägen.

Den gordiska knuten är kombinationen och korrelationen av olika system vi ser idag. Deep learning, självlärande system och, ännu mer spännande, inbyggda mekanismer som kan räkna ut dels hur det gick till och vad som händer efter det, utan att göra fysiska experiment.

Varför är detta så spännande och varför tror jag att detta kommer att komma så starkt? Jo, för tal och språk är som sagt det mest effektiva – för oss människor. Talförståelse och mer eller mindre intelligenta hushållsapparater är redan på väg att bli stapelvaror i vardagen. Nu kommer tiotusenkronors frågan. Hur står det till i industrin? När förväntar sig affärskunder att inköpta produkter kan ta emot röstinstruktioner eller svara på vad som står i instruktionsboken om filterbyte eller maxkapacitet? När vill man sitta i styrhytten på sin Scania eller sin bergborr och fråga när det är dags att byta luftfiltret? Min gissning: detta kommer att bli affärskritiskt, också ganska snart. Gör dig redo att bli kompis med en Bot-expert!

Jag kan tipsa om några bra artiklar kring ämnet:
– Läs om »Amelia« i The Telegraph.
– Eller om Googles senaste AI försök till översättningsprogram.
– Har du trekvart över så läs gärna en mer djuplodande artikel i the Economist.

2017-02-10Språk – behövs det?

– Tjena, hur går LP hos dina KA?
När du kommunicerar med dina kollegor eller kunder använder ni ofta begrepp som är specifika för er verksamhet för att ni enkelt och snabbt ska förstå den andre menar. 
En del begrepp är allmänt vedertagna, eller rent av standardiserade, medan andra är i stort sett okända utanför den grupp som skapat dem.

Som nyanställd eller tillfälligt anställd kan det vara svårt att hänga med. Som kund kan det också vara omöjligt att förstå offerter eller fakturor man fått, då benämningar och begrepp kan skilja sig mellan företagets olika delar och kommunikationskanaler. Några som arbetat länge i företaget hävdar att begreppen ”sitter i väggarna” och omöjligen kan ändras.

Alla företag har behov av att skapa grupperingar och hierarkier av olika slag i syfte att kommunicera, styra och mäta det som görs. Många gånger skapas grupperingar lokalt, vilket gör att liknande benämningar och strukturer finns på olika ställen, men med olika syfte. När resultat ska sammanställas blir det fel, eftersom olika delar av företaget har skapat hierarkier med olika struktur. 
Många begrepp har sina ursprung i tekniken; det kan vara namn på fält i ett system eller en teknisk benämning från utvecklingsavdelningen som etablerats utan eftertanke.

När vi kommunicerar kring förändringar, om det så gäller organisation, verksamhet, processer eller IT, underlättar det avsevärt om vi har ett gemensamt språk där företagets viktigaste begrepp är fastställda och kommunicerade. Annars kommer det att ta tid och kosta pengar i onödan.

Genom att strukturera och dokumentera företagets begrepp och hierarkier i tvärgående relaterade områden, ”erbjudande”, ”kundrelation”, ”leverans” etc. skapar man ett gemensamt språk för företaget att använda när man arbetar med analys, processutveckling, systemkrav eller masterdata.

När olika delar av organisationen använder samma begrepp och strukturer går det plötsligt att börja koppla ihop system och effektivisera processer utan att behöva genomföra omfattande analyser varje gång en förändring ska göras.

Ju fler som talar samma språk, desto enklare är det att fatta rätt beslut och få jobbet gjort.

2016-12-13

Tydliga roller är ett måste för att maximera teamets resultat

Fyra fundamentala komponenter för ett väl fungerande team

I dagens arbetsliv är det i det närmaste omöjligt att åstadkomma resultat helt på egen hand. Nuförtiden är det snarare regel än undantag att vi arbetar tillsammans med andra och ofta används begreppet ”team” för att beskriva denna grupp av människor.

I boken ”The Wisdom of Teams”, definierar Jon Katzenbach och Douglas Smith ett team som:
”Ett team är ett mindre antal människor med kompletterande kunskaper som tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål och har ömsesidigt ansvar för att detta uppnås.”
Att skapa och leda framgångsrika team är en svår konst, som kan ta lång tid att fullända. Men genom att få fyra enkla komponenter på plats, kan man skapa en stabil plattform för att få ett väl fungerande team.

1. Tydligt mål för teamet
I idrottens värld är målet för ett team oftast väldigt tydligt. Matcher eller turneringar skall vinnas, och resultat skall förbättras. Men i arbetslivet är detta inte alltid lika självklart. Därför är det av yttersta vikt att målet med verksamheten eller projektet kommuniceras tydligt till alla medlemmar. Det får inte råda någon som helst tvivel kring vad teamet tillsammans skall uppnå.

2. Tydliga roller för individerna
Med ett tydligt mål, är nästa steg att tydligt definiera olika roller i teamet. Precis som i vilket fotbollslag som helst, så måste det vara väl genomtänkt vilka roller som behövs i teamet och vilka individer som har vilken roll. Inget lag blir framgångsrikt med elva toppforwards, oavsett hur skickliga de är. I ett väl fungerande team kompletterar rollerna varandra.
Det är dock viktigt att poängtera att i ett väl fungerande team hjälps man åt, oavsett vilken roll man har. På samma sätt som att en målvakt vid behov får hjälp av en försvarare på mållinjen i en fotbollsmatch, så är det självklart att teammedlemmar täcker upp för varandra. Fokus ligger inte på den enskilde individen, utan på helheten. Teamet lyckas och misslyckas tillsammans.

3. Omedelbar feedback på bra och dåligt
I ett välfungerande team, strävar alla efter att göra varandra bättre. Alla blir bättre av att få höra när man gjort något bra, och att få höra vad man kan förbättra. I ett välfungerande team tar och ger man feedback kontinuerligt och omedelbart. Ju förr man får veta att man gjort något bra eller dåligt, desto snabbare kan man förstärka eller förbättra sitt beteende. Feedback ges för att ge möjlighet att förstärka det som är bra och förbättra det som kan bli bättre. Många av oss verkar dock tro att feedback en gång om året är det bästa sättet att utveckla individer och teammedlemmar. Kan du tänka dig att ett framgångsrikt idrottslag väntar med att ge varandra feedback till det årliga utvecklingssamtalet, efter säsongen?

4. Omedelbar feedback på rätt och fel
För att säkerställa att medlemmarna i teamet tillsammans uppträder enligt förväntningarna, krävs att alla i teamet berömmer önskvärt beteende och tydligt markerar icke önskvärt beteende så fort det identifieras. Om teammedlemmar kommer sent till möten eller låter bli att dela med sig av inhämtad kunskap utan att någon säger ifrån, skapas snart en de facto standard där det inte är viktigt att vara i tid eller att dela med sig av sin kunskap, och där vissa viktiga aktiviteter därmed blir fritt valt arbete.

Att bara fösa ihop människor i en arbetsgrupp och förvänta sig att dessa individer skall åstadkomma stordåd, är att hoppas på för mycket. Att tydligt beskriva målet med verksamheten och tilldela individer tydliga roller för att uppnå målet är en absolut förutsättning för teamet att överhuvudtaget kunna prestera. Omedelbar feedback på såväl rätt och fel, som bra och dåligt är sedan förutsättningar för att maximera teamets förmågor och för att kontinuerligt hjälpa varandra att ständigt förbättras.

Hur hjälper du dina kollegor att bli bättre? Är ni överens om vad ”bra” är?

Läs fler »