Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Nu kan alla på Anticimex se målet

15 juni, 2017

Med ett strukturerat angreppssätt har Anticimex Sverige skapat en gemensam bild över hur processer, system och information ska hänga ihop, samtidigt som man installerar ett nytt affärssystem och effektiviserar verksamheten.

Efter många år med sitt gamla affärssystem genomför Anticimex en stor uppgradering och ersätter samtidigt flera egenutvecklade stödsystem. Parallellt med detta ser man även över arbetssätten för att effektivisera verksamheten i samband med utrullningen av den nya lösningen.

Eva Söderlund är Business Solution Manager på Anticimex Sverige.
– När vi ska göra stora ändringar i både arbetssätt och systemlandskap är det nödvändigt att skaffa sig en helhetsbild över det slutresultat vi vill åstadkomma – som alla kan förstå. Med Anchors hjälp har vi kunnat beskriva begrepp, processer och systemlandskap så att allt hänger ihop, men ändå kan hanteras i överskådliga delar, säger Eva.

Med Anchors hjälp har vi kunnat beskriva begrepp, processer och systemlandskap så att allt hänger ihop, men ändå kan hanteras i överskådliga delar

Eva Söderlund

Business Solution Manager

Anticimex började på ett tidigt stadium att beskriva verksamhetens olika processer, men det blev snabbt svåröverskådligt. Nu är processerna uppdelade i komponenter och indelade i områden. Denna struktur gör det enkelt att hitta bland processerna och göra förändringar.

– En annan viktig del har varit den hjälp vi fått att visualisera det som varit svårt att beskriva och enas om hur vi strukturerar informationen om t.ex. våra kunders objekt och våra insatser där, säger Eva.

Förutom att Anticimex på ett tydligare sätt har kunnat ställa krav mot systemleverantören, så kommer man också att lättare kunna analysera vad framtida förändringar kommer att innebära.

– Nu har vi en visuell dokumentation av hur vår verksamhet ska utföras och hur våra system ska sitta ihop när projektet avslutas. Det är något vi tidigare saknat och det kommer att göra att vi kommer kunna fatta snabbare och bättre beslut om förändringar, avslutar Eva.

Vill du veta varför Helen blev tårögd?

Om Dan Sone

»Jag är en stark förespråkare av att alla måste förstå helheten för att kunna göra ett bra jobb, oavsett om det gäller att identifiera och prioritera förändringar eller utföra sitt dagliga arbete. Därför arbetar jag med visuella modeller som gör det lättare att se helheten och förstå samband. Jag har hjälpt företag att identifiera, planera och genomföra förändringar i gränslandet mellan affär och IT i över 25 år. Jag börjar se mönster i vad som gör förändringar framgångsrika. Vill du ha ett gott råd?«