Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Årets affärssystemprojekt på Medivir

28 april, 2016

Vår kund, läkemedelsföretaget Medivir, har för implementeringen av SAP S/4HANA utnämnts till Årets Affärssystemprojekt 2015 i samband med Forum4IT i Göteborg den 3 maj.

Projektet driftsattes på utsatt tid och budget, trots höga krav inom läkemedelsbranschen.

I tuff konkurrens utsågs Medivir och Implema till vinnare av Årets Affärssystemprojekt 2015. Projektet har uppfyllt samtliga tävlingskriterier: tydligt business case, avtal med tydlig leveransspecifikation, professionell projektmodell och uppnådd effekt efter driftstart. Allt enligt utsatt tidplan och budget. Projektet omfattade cirka 20 personer och påverkade hela organisationen.

Det är första gången som SAP S/4 Hana implementeras i Sverige. Roland Sannicolo från Anchor Management Consulting hade rollen som projektledare:

– Det krävs självklart att strukturer, metoder och förutsättningar är på plats i ett komplext projekt som detta. Men i slutänden är det människorna som gör jobbet. Det var ett teamarbete från start till mål. Alla hade ambition och vilja att göra sitt yttersta för att få detta på plats.

– Det svåra i projektet var att vi stod under starka regulatoriska krav. Inom läkemedelsbranschen ska allt dokumenteras, med krav på spårbarhet. Arbetsbördan var slitsam för personalen, som parallellt skulle sköta sitt arbete i linjen, menar Roland Sannicolo.

– Förändringsprojekt handlar generellt om att skapa något nytt och göra annorlunda. Ofta ställs krav på kompetens som kanske helt saknas. För att medarbetare ska vilja skapa förändring och vara engagerade behövs drivkraft. Den är olika hos projektmedlemmarna och inser inte ledningsgruppen detta kan man vara illa ute med projektet redan från start. Där viljan finns kommer man långt, menar Roland Sannicolo.

– Det märks tydligt, som extern konsult, om inställningen hos personalen är positiv till ett genomförande och om det ska bli roligt. Så kändes det på Medivir, avslutar Roland Sannicolo.

Om Roland Sannicolo

»Den komplexa förändringen med processer, information, system och inte minst människor, är det som skapar lust och driver mig! Ofta har det handlat om utmaningar med en innovation, dvs ett nytt erbjudande för en marknad. Insikten om en förändring har dock olika grund – en känsla, en vilja att skapa, ett behov, en idé eller rent krasst, dåliga nyckeltal. Vad man bör göra, varför och med rätt strategi för genomförande är oavsett extremt viktigt för framgång. Här finns många beaktanden att göra. Vill du ha hjälp med din förändring?«