var addthis_config = { services_compact : facebook,linkedin,twitter,email } --> Business Model Generation – effektiv affärsutveckling och organisationsdesign | Anchor Management Consulting
  • Business Model Generation

    Effektiv affärsutveckling och organisationsdesign

"
Det utgår från affärsnytta. Det är visuellt. Det ger dig kunskap att fatta beslut!

Dan Sone

Anchor Management Consulting

Kundsegment – Kundbehov

Att arbeta med kundernas vy in mot organisationen skapar en fokus på hur kundrelationer och leveranskanaler utformas och styrs. En segmentering av kunder ger exakta och effektiva synergier för organisationen.

Värdeerbjudande

Genom att visualisera, tydliggöra och identifiera Värdeerbjudanden ökar vi din konkurrenskraft. Värdeerbjudanden ligger som grund till produktportföljen och ger viktig input till ditt arbete med utveckling av tjänster och produkter.

Intäktsflöden

När företaget får bättre förståelse för kundernas behov kan man oftast anpassa värdeerbjudandena så att man kan ta mer betalt, samt hitta otillfredsställda behov som skapar merförsäljning. Resultatet: både mer intäkter och bättre lönsamhet.

Kundrelationer

Etablera och vårda dina relationer för varje kundsegment. Relationer på dina kunders villkor.

Kanaler

Definierade leveranssätt per värdeerbjudande. Digitaliserade gränssnitt. Effektiva vägar fram mot kund. Genom att bearbeta uppsättningen av leveranskanaler skapas bättre medvetenhet för företagets värden som erbjuds, hjälper kunderna göra bedömningar av företagets värdeerbjudande och leverera värde till kunderna.

Nyckelresurser

Dina viktigaste tillgångar. Personal, strukturkapital och arbetsredskap. Har du koll vad som behövs för att leverera ditt värdeerbjudande?

Erfarenheten talar sitt tydliga språk

Det är en utmaning att få en helhetsbild över en organisation på väg framåt. Efter över 20 år med kundprojekt där vi utvecklat olika metoder för att tydliggöra företags affärsmodeller har vi fastnat för Business Model Generation – den bästa som finns, om du frågar oss! Den tydliggör affären, samtidigt som den binder ihop denna med företagets alla nyckelaktiviteter. Denna bild ger en fantastisk utgångspunkt för arbeta med företags tillväxt och en plattform för förändring.

BMG ger nya perspektiv

Ofta finns redan lösningarna och möjligheterna i organisationen, men det kan vara svårt att upptäcka dem. Vi ser sambanden och kan ge nya perspektiv på gamla företeelser. Det leder till nya affärsmöjligheter eller metoder som effektiviserar, eller till och med revolutionerar, din verksamhet.

Hör av dig!

Har du några frågor?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.