Business Model Generation – effektiv affärsutveckling och organisationsdesign

"

Det utgår från affärsnytta. Det är visuellt. Det ger dig kunskap att fatta beslut!

Lars Björkeson

Anchor Management Consulting

Kundsegment – Kundbehov

Att arbeta med kundernas vy in mot organisationen skapar en fokus på hur kundrelationer och leveranskanaler utformas och styrs. En segmentering av kunder ger exakta och effektiva synergier för organisationen.

Värdeerbjudande

Genom att visualisera, tydliggöra och identifiera Värdeerbjudanden ökar vi din konkurrenskraft. Värdeerbjudanden ligger som grund till produktportföljen och ger viktig input till ditt arbete med utveckling av tjänster och produkter.

Intäktsströmmar

När företaget får bättre förståelse för kundernas behov kan man oftast anpassa värdeerbjudandena så att man kan ta mer betalt, samt hitta otillfredsställda behov som skapar merförsäljning. Resultatet: både mer intäkter och bättre lönsamhet.

Förändringsledning

Vi är specialiserade på att leda och driva förändringsprojekt i organisationer och tar ansvar hela vägen tills resultatet är nått. BMG ger oss ett bra verktyg.

Leveranskanaler

Definierade leveranssätt per värdeerbjudande. Digitaliserade gränssnitt. Effektiva vägar fram mot kund. Genom att bearbeta uppsättningen av leveranskanaler skapas bättre medvetenhet för företagets värden som erbjuds, hjälper kunderna göra bedömningar av företagets värdeerbjudande och leverera värde till kunderna.

BMG ger nya perspektiv

Ofta finns redan lösningarna och möjligheterna i organisationen, men det kan vara svårt att upptäcka dem. Vi ser sambanden och kan ge nya perspektiv på gamla företeelser. Det leder till nya affärsmöjligheter eller metoder som effektiviserar, eller till och med revolutionerar, din verksamhet.

Business Model Generation är vårt verktyg

Business Model Generation är en metod som vi gillar att använda för att utmana och utveckla din affärsmodell. Den ger ditt företag ett visuellt verktyg att samlas runt för att designa ditt framtida företag. • En samordnad och hel bild av företaget och dess olika ansvar. • En definierad affärsmodell och strategier för önskade affärsmodeller. • Ett gemensamt språk och ramar mellan kollegor och funktioner. • En beskrivning av beroendeförhållanden i vägen fram till kunderna. • Ett verktyg som kan förvandla affärsplaner till affärsprocesser!

Erfarenheten talar sitt tydliga språk

Det är en utmaning att få en helhetsbild över en organisation på väg framåt. Efter över 20 år med kundprojekt där vi utvecklat olika metoder för att tydliggöra företags affärsmodeller har vi fastnat för Business Model Generation – den bästa som finns, om du frågar oss! Den tydliggör affären, samtidigt som den binder ihop denna med företagets alla nyckelaktiviteter. Denna bild ger en fantastisk utgångspunkt för arbeta med företags tillväxt och en plattform för förändring.

Få mer!

Har du några frågor?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.