Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Den traditionella linjeorganisationen klarar inte att styra tvärfunktionella processer

19 februari, 2016

Anchor Management

Den traditionella linjeorganisationen och dess sätt att styra arbetet i en verksamhet har funnits sedan industrialiseringens början. Genom århundraden har erfarenhet samlats i hur man styr en stor organisation genom uppdelning i funktioner, produktområden, geografier eller kunder.

Under de senaste årtiondena har många organisationer uppmärksammat vikten av att även hantera tvärfunktionella flöden och processer, inte sällan ”från kund till kund”, för att på så sätt optimera helheten ur ett kundperspektiv.

Även om detta synsätt intuitivt känns riktigt, så skapas motsättningar, eftersom synsättet ofta utmanar den traditionella linjeorganisationen. I ett försök att hantera båda dimensionerna samtidigt, utses ibland s.k. processägare, som får till uppgift att styra de tvärfunktionella flödena genom de olika organisatoriska delarna. Men dessa processägare har sällan någon formell makt. Cheferna i linjeorganisationen äger fortfarande personalen, sätter lön, befordrar individer, etc. I ljuset av detta är det lätt att inse vem som drar det kortaste strået vid en eventuell motsättning mellan tvärfunktionell process och linje.

För att verkligen kunna styra tvärfunktionella flöden, så måste man börja från toppen. Organisationens viktigaste flöden, t.ex. produktutveckling och ”order to cash”, måste ha en tydlig ägare högst uppe i ledningen som styr dessa processer genom hela organisationen. Dessutom måste tydliga ansvar pekas ut för viktiga frågeställningar i skärningspunkten mellan linje och tvärfunktionellt flöde. I synnerhet är det viktigt att klargöra vem som skall identifiera behovet av förbättring och vem som sedermera skall följa upp att förbättringen hade avsedd effekt. Detta är inte nödvändigtvis samma roll som den eller de som skall utarbeta en lösning, sprida den i organisationen och sedermera se till att lösningen används.

Utan att flödesperspektivet har en tydlig förankring högst uppe i ledningen och om inte ansvaren tydliggörs mellan linje och tvärfunktionellt flöde, så blir alla aktiviteter som berör tvärfunktionella flöden inget annat än ett spel för galleriet, utan någon som helst effekt på verksamheten.