Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Digital transformation med IoT inom Life Science – en informationsrevolution!

2 mars, 2019

Generellt kan digitalisering användas för att effektivisera affärsprocesser. Detta gäller såklart både tillverkning och distribution men även försäljning och utveckling. Det stämmer inom life science-industrin likväl som i de flesta andra. Men det gäller i ännu högre grad för de företag som har etablerade processer för t ex tillverkning. Men de företag som jobbar i huvudsak med utveckling, har vanligtvis inte så etablerade processer. Kan digitaliseringen även hjälpa till i detta fall? Och hur kommer IoT in i bilden? Ja, se nedan!

Jo, många slutförda och pågående digitaliseringsinitiativ bygger på just IoT.

Inom Medtech kan maskiner med hjälp av IoT monitoreras för att säkerställa att de fungerar, ge underlag för hur de används och när underhåll behöver sättas in. Stora besparingar kan göras genom att man inte behöver åka dit där maskinen står för att se detta. Ett annat område är som hjälpmedel för personalen inom sjukvården. Smarta saker kan användas för att dokumentera mötet med patienten, alltså helt eller delvis ersätta behovet att underhålla patientjournaler. Men tekniken kan även användas för att få experthjälp av andra personer i situationer där det finns en osäkerhet.

IoT’s intåg inom Healthcare kallas inom vissa sfärer för Augumented Healthcare. Inom healthcare kan patienter monitoreras så att sjukdomsbilden blir mer korrekt än vad en patient själv kan förmedla eller berätta. Kvaliteten och mängden information ökar vilket ger underlag till bättre behandling! Rätt utförd så kan det också förstärka känslan av en mer personunik behandling. Detta kan också användas mer i proaktivt syfte genom att tidigare se en tendens och därför sätta in lämpliga åtgärder. Det kan t. ex vara att kontinuerligt ändra en medicinering. Detta kan även leda till att patientvården kan ske på distans i högre utsträckning vilket kan vara en fördel i vissa situationer. Effekten av en medicin kan också följas även om en patient inte befinner sig på en vårdinrättning. Dessutom kan patienten i större utsträckning kontinuerligt få ta del av resultatet av en behandling.

Under utvecklingsprocessen, främst inom Pharma, för att ta fram en ny medicin skapas mycket information. IoT kan öka både mängden och kvaliteten på information runt en sjukdom, vilket ger ett bättre underlag för att ta fram mediciner och botemedel. Denna informationsmängd skulle alltså kunna utnyttjas under framtagandet av nya eller modifierade mediciner. Men då måste det också finnas bra verktyg för informationsbehandling. Ett annat område inom Pharma som öppnas är att prova effekten av en ny medicin på cellnivå utan att djur eller människor behöver användas. Detta leder till stora besparingar i de initiala testfaserna i medicinutvecklingen.

Det är frestande att bara ge sig in på Digitaliseringens väg, med dess nästan oändliga möjligheter, men det finns även här ett antal frågor som måste beaktas. Frågor som:
– Kostnaden, vem ska ta denna och hur ska den fördelas?
– Säkerheten, hur ska man säkra upp att denna känsliga information inte kommer i fel händer?
– Ägandeskapet, vem är det som äger informationen som samlas in?

Men inte bara det för det finns en väldig potential vad det gäller att underlätta för patienterna!

Om Sven-Erik Andersson

»Jag arbetar huvudsakligen inom affärsprocessledning för logistik- och service-processer. Jag hjälper våra kunder att förbättra deras affärsprocesser genom att stötta hela vägen från utveckling av strategi, plannera förändringen, genomförandet till att mäta resultatet. Jag har jobbat med detta under 20 års tid och har mycket djup kunskap i ERP-systemet SAP.«