Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Fyra fundamentala komponenter för ett väl fungerande team

13 december, 2016

Anchor Management

I dagens arbetsliv är det i det närmaste omöjligt att åstadkomma resultat helt på egen hand. Nuförtiden är det snarare regel än undantag att vi arbetar tillsammans med andra och ofta används begreppet ”team” för att beskriva denna grupp av människor.

I boken ”The Wisdom of Teams”, definierar Jon Katzenbach och Douglas Smith ett team som:
”Ett team är ett mindre antal människor med kompletterande kunskaper som tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål och har ömsesidigt ansvar för att detta uppnås.”
Att skapa och leda framgångsrika team är en svår konst, som kan ta lång tid att fullända. Men genom att få fyra enkla komponenter på plats, kan man skapa en stabil plattform för att få ett väl fungerande team.

1. Tydligt mål för teamet

I idrottens värld är målet för ett team oftast väldigt tydligt. Matcher eller turneringar skall vinnas, och resultat skall förbättras. Men i arbetslivet är detta inte alltid lika självklart. Därför är det av yttersta vikt att målet med verksamheten eller projektet kommuniceras tydligt till alla medlemmar. Det får inte råda någon som helst tvivel kring vad teamet tillsammans skall uppnå.

2. Tydliga roller för individerna

Med ett tydligt mål, är nästa steg att tydligt definiera olika roller i teamet. Precis som i vilket fotbollslag som helst, så måste det vara väl genomtänkt vilka roller som behövs i teamet och vilka individer som har vilken roll. Inget lag blir framgångsrikt med elva toppforwards, oavsett hur skickliga de är. I ett väl fungerande team kompletterar rollerna varandra.
Det är dock viktigt att poängtera att i ett väl fungerande team hjälps man åt, oavsett vilken roll man har. På samma sätt som att en målvakt vid behov får hjälp av en försvarare på mållinjen i en fotbollsmatch, så är det självklart att teammedlemmar täcker upp för varandra. Fokus ligger inte på den enskilde individen, utan på helheten. Teamet lyckas och misslyckas tillsammans.

3. Omedelbar feedback på bra och dåligt

I ett välfungerande team, strävar alla efter att göra varandra bättre. Alla blir bättre av att få höra när man gjort något bra, och att få höra vad man kan förbättra. I ett välfungerande team tar och ger man feedback kontinuerligt och omedelbart. Ju förr man får veta att man gjort något bra eller dåligt, desto snabbare kan man förstärka eller förbättra sitt beteende. Feedback ges för att ge möjlighet att förstärka det som är bra och förbättra det som kan bli bättre. Många av oss verkar dock tro att feedback en gång om året är det bästa sättet att utveckla individer och teammedlemmar. Kan du tänka dig att ett framgångsrikt idrottslag väntar med att ge varandra feedback till det årliga utvecklingssamtalet, efter säsongen?

4. Omedelbar feedback på rätt och fel

För att säkerställa att medlemmarna i teamet tillsammans uppträder enligt förväntningarna, krävs att alla i teamet berömmer önskvärt beteende och tydligt markerar icke önskvärt beteende så fort det identifieras. Om teammedlemmar kommer sent till möten eller låter bli att dela med sig av inhämtad kunskap utan att någon säger ifrån, skapas snart en de facto standard där det inte är viktigt att vara i tid eller att dela med sig av sin kunskap, och där vissa viktiga aktiviteter därmed blir fritt valt arbete.

Att bara fösa ihop människor i en arbetsgrupp och förvänta sig att dessa individer skall åstadkomma stordåd, är att hoppas på för mycket. Att tydligt beskriva målet med verksamheten och tilldela individer tydliga roller för att uppnå målet är en absolut förutsättning för teamet att överhuvudtaget kunna prestera. Omedelbar feedback på såväl rätt och fel, som bra och dåligt är sedan förutsättningar för att maximera teamets förmågor och för att kontinuerligt hjälpa varandra att ständigt förbättras.

Hur hjälper du dina kollegor att bli bättre? Är ni överens om vad ”bra” är?