Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Har du koll på livscykeln?

23 november, 2015

En stor produktportfölj borde attrahera en bred målgrupp och säkra lönsamhet och återkommande kunder. Men är det verkligen så?

Många som vi pratar med har en portfölj som hela tiden växer, men lönsamheten ökar inte i motsvarande grad. Varje produkt i portföljen kostar att utveckla, tillverka eller köpa, marknadsföra och lagerhålla. Att lägga till nya produkter är relativt enkelt, men att ta bort produkter kan kräva ett detektivarbete. Tjänar vi pengar på produkten? Ska vi beställa fler? Används den vid service? Listan på frågor är lång och svaren svåra att finna och när någon funnit svaret kommuniceras det inte vidare till resten av organisationen.

Ett första steg är att definiera en livscykel för produkterna så att man kan hålla koll på vilka produkter som är under utveckling, till försäljning, under utfasning eller avvecklade. Livscykeln skär genom ett företags alla huvudprocesser, vilket gör att den ofta är fragmenterad och att en helhetssyn saknas.

Genom att etablera en helhetssyn kring livscykeln får alla i företaget samma vy av produktportföljen och kan fatta informerade beslut om portföljens strategiska sammansättning istället för att gå på vana eller känsla. Detta ger besparingar i form av mindre skrotning, lägre lagerkostnad och nöjdare kunder. Jag har hjälpt flera företag att få koll på livscykeln – vill du höra hur vi gjort?

 

Kontakta mig

Om Dan Sone

»Jag är en stark förespråkare av att alla måste förstå helheten för att kunna göra ett bra jobb, oavsett om det gäller att identifiera och prioritera förändringar eller utföra sitt dagliga arbete. Därför arbetar jag med visuella modeller som gör det lättare att se helheten och förstå samband. Jag har hjälpt företag att identifiera, planera och genomföra förändringar i gränslandet mellan affär och IT i över 25 år. Jag börjar se mönster i vad som gör förändringar framgångsrika. Vill du ha ett gott råd?«