Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Internet of Things, det är inte så svårt!

14 december, 2017

Internet of Things (eller ”sakernas internet” som det kallas på svenska) är en digital presentation på delar av vår omvärld. Det är alltså förenklat uttryckt en ”maskin” som ger information till en annan ”maskin” över internet. Det kan vara vilken temperatur det just nu är på en viss plats eller om en parkeringsplats är ledig eller upptagen. Denna presentation görs genom att hämta värden från uppkopplade informationsgivare som överför sina värden, oftast mot ett molnbaserad informationslager. Denna information kan sedan hämtas av någon eller något som vill bruka denna information, antingen i oförändrat eller i behandlat/sammanställt format.

 

 

Om vi tar tidigare nämnt exempel med parkeringsplatsen så skulle alltså informationen i en GPS navigator kunna förfinas när man närmar sig inställd destination genom att även visa vägen till en ledig ruta. Informationen om vilka rutor som är lediga skulle då överföras från sensorer vid respektive ruta via molnet till GPS navigatorn i realtid. Parkeringsservicen skulle också kunna innehålla att GPS navigatorn visar en lista med lediga parkeringsrutor som kan väljas, valet görs och det gör att rutan är bokad/upptagen för andra fordon.

Vidare skulle även betalningen för parkeringen kunna ske automatiskt baserat på den verkliga tiden som rutan används till den som använder den. Skulle inte detta underlätta livet en del? Naturligtvis så finns det en del frågorställningar som behöver lösas för att detta ska fungera! Exempelvis innebär detta att alla måste använda denna tjänst eller ska vissa delar av en parkering vara avsedda för denna tjänst? Hur mycket av priset går till tjänsten och hur mycket till själva parkeringen? Kan denna tjänst bara vara lokal eller också regional eller global?

Detta är endast ett exempel, möjligheterna är många, nästan obegränsade för vilka saker som ska ge eller ta emot information och vilken information det är. Men det finns också stora utmaningar och dessa kommer jag att belysa i nästa artikel!

Om Sven-Erik Andersson

»Jag arbetar huvudsakligen inom affärsprocessledning för logistik- och service-processer. Jag hjälper våra kunder att förbättra deras affärsprocesser genom att stötta hela vägen från utveckling av strategi, plannera förändringen, genomförandet till att mäta resultatet. Jag har jobbat med detta under 20 års tid och har mycket djup kunskap i ERP-systemet SAP.«