Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Life Science – En väg till lönsam tillväxt

20 april, 2018

Life Science i Sverige växer så det knakar just nu. Det är spännande att följa små och medelstora företag inom såväl biotech som medtech och pharma och se hur de hanterar sin tillväxt.

Många av företagen inom dessa områden expanderar mycket snabbt, men denna expansion är inte sällan även förknippat med växtvärk.

Vi på Anchor har haft förmånen att under de senaste åren få arbeta med flera Life Science-företag och hjälpa dem att klara av att växa i den takt de eftersträvar. Förutsättningarna för de olika bolagen har varit olika på många sätt, men det intressanta är att det funnits en hel del minsta gemensamma nämnare för dessa bolag, trots att de varit verksamma i vitt skilda verksamheter.

I ett snabbt växande företag saknas inte möjligheter att göra saker. Många projekt kan rättfärdigas för att göra verksamheten mer effektiv, öka intäkterna, eller både och. Men eftersom resurserna i form av såväl tillgänglig personal som pengar är begränsade, kan organisationerna inte göra allt man vill. Frågan blir vad som skall göras i vilken ordning för att man skall kunna optimera användandet av tillgängliga resurser.

I ett företag med stark tillväxt finns det dessutom ofta ett behov av att hantera allt större mängder med information. Lokalt egenutvecklade system, som tidigare lätt kunde hantera de initiala informationsmängderna, får snart problem vartefter volymen ökar. Knäckfrågan är hur länge man kan hålla fast vid det gamla innan det inte håller längre.

Anchor har vid ett flertal tillfällen under en intensiv period på ett fåtal veckor utfört övergripande analyser av verksamheter inom Life Science, s.k. Quick Scans, vilket bland annat gett svar på dessa frågor. Resultatet blir en tydlig och gemensam bild över hur företaget skall använda sina begränsade resurser för att optimera avkastningen på investerad tid och investerade pengar. Vi har som exempel bland annat skjutit upp energi- och tidskrävande diskussioner kring CRM-system till förmån för ett initialt företagsgemensamt fokus på att optimera produktions- och leveransfunktionerna.

En vanlig slutsats från en Quick Scan i dessa typer av företag är att verksamheten inte anser sig ha tillräckligt med systemstöd för att effektivt kunna utföra sitt arbete. Detta beror ofta på att verksamheten (dvs forskningen, produktutvecklingen och produktionen) och IT arbetar åtskilt snarare än tillsammans. Detta skapar frustration och spänningar mellan organisationsdelarna. Anchor, med stöd av vår metod Anchor Insight, hjälper företag att knyta ihop kärnan i verksamheten med erforderligt systemstöd för att på så sätt skapa en gemensam plattform för lönsam tillväxt.

Genom att strukturera och skapa en modell för den information som skapas, förädlas och hanteras i verksamhetens arbete, så skapas ett gemensamt språk i organisationen, vilket i sin tur är en förutsättning för att man skall kunna få rätt systemstöd. Detta krävs dessutom för att den kunskap som genereras i företaget skall kunna återanvändas på ett effektivt sätt.

I dagens tidevarv råder det inget som helst tvivel över att tillgången på information är nyckeln till en effektiv verksamhet och en lönsam tillväxt. Genom att till exempel strukturera hur information kring hypoteser, olika tester och associerade testresultat hänger samman, har vi kunnat hjälpa kunder med att skapa en plattform för att på ett effektivt sätt ta tillvara på kunskap som genereras i forsknings- och utvecklingsprojekt, vilket i sin tur ger möjligheter att kunna använda tillgängliga forsknings- och utvecklingsresurser än mer effektivt.

Expanderar ni kraftigt? Är ni osäkra på om sättet ni arbetar på idag kommer att hålla om ni fortsätter att växa i nuvarande takt? Har ni tusentals med hypoteser, produkter, substrat, testresultat eller andra informationselement, men har svårt att återvinna kunskap från tidigare erfarenheter i er utveckling av nya idéer och produkter?

Anchor kan hjälpa er att analysera och svara på dessa frågor, ge en indikation på den effektivaste vägen framåt, samt tids nog skapa en solid plattform för er fortsatta lönsamma tillväxt. Våra tidigare erfarenheter från andra kunder inom Life Science är en stor tillgång. Kontakta oss, så berättar vi mer.

Om Dan Sone

»Jag är en stark förespråkare av att alla måste förstå helheten för att kunna göra ett bra jobb, oavsett om det gäller att identifiera och prioritera förändringar eller utföra sitt dagliga arbete. Därför arbetar jag med visuella modeller som gör det lättare att se helheten och förstå samband. Jag har hjälpt företag att identifiera, planera och genomföra förändringar i gränslandet mellan affär och IT i över 25 år. Jag börjar se mönster i vad som gör förändringar framgångsrika. Vill du ha ett gott råd?«