Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Möt Jonas Norström

25 mars, 2022

– Välkommen till vårt samtal Jonas. Du är anställd vid Anchor Management Consulting. Hur ser din bakgrund ut?

– Min grund är en civilingenjörsutbildning där jag bland annat lärde mig att formulera problem och bryta ner dem i mindre delar. Den kunskapen och sättet att arbeta på har varit till stor nytta under min karriär som till stor del handlat om ledarskap i förändring, bland annat som projektledare, programledare och under flera år som linjechef.

– Det känns som ett ganska komplicerat arbete med många komponenter som inte alltid är så lätta att förutse?

– Jo, så är det, det har sina utmaningar, det är därför det är roligt! Hur mycket en transformation på ytan än ser ut att handla om affärer, strategier och processer är det i beteenden, kompetenser och attityder förändringarna behöver ske.

– Du har alltså utvecklat en förmåga att kunna förklara varför saker måste göras och på det sättet få med dina medarbetare på tåget?

– Ja, den beskrivningen tycker jag stämmer. De flesta av oss vill förstå varför vi går till jobbet på morgonen. Vi vill känna att vårt jobb betyder något och då blir det också viktigt att förstå varför vi behöver förändra hur vi jobbar.

– Men varför är du konsult och inte fast anställd på ett företag med möjligheter att utvecklas där? Är du en orolig typ som ofta måste ha förändringar för att trivas?

– Nej, jag har inte en särskilt orolig läggning och jag anser inte att det är bättre att vara konsult utan mera att det är annorlunda. Som chef i ett företag har du, förutom chefskapet, också många andra ansvar utöver att leda förändringar. En fördel med konsultrollen är att det blir mindre brus kring ditt arbete med förändringen och du kan fokusera på färre saker.

– Men om det då inte blir som alla vill, är det då inte lätt att du, den jäkla konsulten, får skulden?

– Jo, men det ingår i rollen, det får man vara beredd på.

– Vad är det då som gör att du, trots det här, fortsätter att vara konsult och med liv och lust ägnar dig åt att göra ett så bra konsultarbete som du bara kan?

– Jag gillar att åstadkomma märkbara resultat och en framgångsrik transformation ger ett tydligt avtryck i verksamheten och det syns att man har gjort någonting. Och kan som sagt vara lättare i konsultrollen än i rollen som chef i organisationen.

– Vill du alltså lösa din uppgift som konsult men också bli uppmärksammad för det du gjort?

– Det är ju alltid roligt också få ett erkännande för ett uppnått resultat men det är inte det viktigaste. Jag ser mig mer som en dirigent i en orkester – mitt arbete ska leda till att orkestern spelar så bra som möjligt. När jag är klar med uppdraget ska så många som möjligt ha utvecklats i sitt arbete. Är de i stället beroende av mig, då har jag misslyckats som konsult.

– Du måste alltså kunna hela musikstycket och alltid veta vilken insats varje musikant måste göra och när den ska göras för att helheten i konserten ska bli den bästa. Vad gör du då om någon spelar fel eller börjar jazza till det utanför projektets ramar?

– Ett av mina främsta verktyg har alltid varit att ställa frågor eftersom de jag jobbar med är specialisterna på sitt arbete. Vad blir resultatet om vi gör så här i den här delen av projektet, om du får mindre medel, vad får det för konsekvenser? Och ibland kan lite jazzande utanför ramarna tillföra ett nytt perspektiv.

– Kan du ibland bli tvungen att ge upp och säga till uppdragsgivaren att det här går inte?

– Nej, inte att målet i sig inte går att uppnå utan oftare att förutsättningarna inte finns på plats. Det kan vara brist på pengar eller att det saknas stöd för den här förändringen i några delar av företaget och då kan det inte heller bli ett resultat av min insats som konsult.

– Har du blivit besviken i ditt arbete som konsult?

– Ja, några enstaka gånger men det ligger mera på det mänskliga planet, personer som inte gör det vi kommit överens om eller far med osanningar som stör projektarbetet och inte beter sig som man förväntar sig att man gör på en arbetsplats.

– Vad tycker du det är som gör dig till en bra konsult?

­ ­– Att snabbt förstå nya situationer, att se vad det är som pågår, var har jag landat, vad det är som är viktigt. Som konsult är det en stor tillgång att inte behöva ha så lång startsträcka utan snabbt kunna se vad vi ska börja gräva någonstans för att få resultat.

– Hur ser du på skillnaden mellan korta och långa konsultuppdrag?

– I långa konsultuppdrag får man vara med under en större del av förändringsresan, det är roligt.

– Följer du de projekt du gjort eller lämnar de dem bara.

– Det händer att jag följer upp något, särskilt om det har varit ett större projekt. Tänker på ett, där det vi byggde upp fortfarande fanns kvar och användes på det sätt som vi tänkte att det skulle göra åtminstone 7 år senare. Det är en tydlig bekräftelse för mig att vi gjorde något bra för företaget.

– Vi är på väg mot slutet av vårt samtal och jag tror att jag vågar bli litet personlig nu. Läser du mycket av annat än det du måste göra i jobbet?

–Jag har en ettåring och en fyraåring hemma så svaret är nej, det blir mest barnböcker just nu. Men en bok jag har hunnit med är Klas Hallbergs ”I kundens skor – Att skapa värde utifrån mottagarens perspektiv”, som på ett lättsmält men tydligt sätt påminner om kundperspektivet.

– Och så sista frågan: Om det började brinna i ditt hem vad skulle du absolut försöka rädda när du fått ut dina barn i säkerhet?

– Där är jag helt osentimental. Jag är inte beroende av mina prylar, det kan man köpa nya. Det är familjen som är viktig. Men kanske att jag ändå skulle försöka få med mig min väl instekta Skeppshults-gryta, för den vill jag inte byta ut.

Om Jonas Norström

Senior managementkonsult med lång erfarenhet av ledarskap, transformation och verksamhetskritisk digitalisering. Trygg, affärsmässig och erfaren ledare med starkt leverans- och resultatfokus. Balanserar pågående verksamhet, kort- och långsiktiga krav samt strategiska ambitioner och leder kunden genom förändringsresan.