Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Regelefterlevnad och Verksamhetsarkitektur har olika drivkrafter – eller…?

7 februari, 2018

En reflektion i kölvattnet av GDPR.

Vi känner till verksamhetsarkitektur (Enterprise Architecture, EA) som arkitekturen för ett företag med ambition att söka effektivitet i såväl verksamhetsförvaltning som -utveckling. Utan EA blir förändringar ofta ineffektiva att genomföra med såväl höga risker och kostnader som följd med tendens att bli än värre över tid. Osökt hamnar företag i situationer där stora och riskabla investeringar behöver genomföras med jämna mellanrum. Det kan lätt bli ett IT fokus med implementeringar styrda av leverantörer som konsekvenser…

Vi känner också till att kraven på företag och organisationer ökar avseende följsamhet till nya lagar och förordningar och som dessutom tenderar blir mer komplexa att hantera. Vad som bör göras, eller måste göras samt hur och till vilken kostnad är centrala frågeställningar för ett genomförande och som oftast är delegerat till chefsjurist eller CCO (Chief Compliance Officer) att hantera. GDPR för med sig krav på kontroll där en ordning och reda bland processer, information och system kraftfullt stödjer en implementering. Utan en verksamhetsarkitektur blir även den legala drivkraften av förändring ineffektiv att genomföra med höga kostnader och risker som följd i betraktelsen som en isolerad åtgärd. Ledningens perspektiv på regelverk är oftast inte annan än minimering av affärsrisk, ett nödvändigt ont och till en så låg kostnad som möjligt…

Ja, nu förstår du säkert som läsare vart detta barkar hän, eller hur? Men är verksamhetsarkitektur (EA) receptet på allting?

Låt oss resonera… Nya regler och förordningar är resultat av staters strävan att styra upp oönskade beteenden i samhället vars ambitioner drivs av våra politiker, inte sant? Som att skapa effektivitet i olika marknader, skapa transparens och öppenhet, standardisera, bekämpa osundhet i diskrepanser, främja för gemensam värdegrund, definiera spelregler…Ja, listan kan göras lång där många ambitioner dock strävar åt samma håll, dvs att sätta goda långsiktiga förutsättningar för företag och organisationer att utvecklas.

En verksamhetsarkitektur (EA) hämtar sina drivkrafter ur samma källa, inte sant! Likheten blir slående i detta perspektiv. EA vill ju samma saker men har sin betydelse och påverkan i det företagsinterna – microperspektivet. En väl utvecklad verksamhetsarkitektur gynnar därför alla krav på förändringar oavsett de är interna eller externa. Den skapar tydlighet och transparens, sätter en standard för såväl processer, information och system och inte minst ett gemensamt språkbruk. En EA besitter m.a.o. en förmåga av tvärkompetens som överbryggar mellan olika specialistkompetenser. Den har generaliserat det specifika och låtit det specialiserade och unika förbli så. Den är ett verktyg för kommunikation och intern effektivitet för förändringar. Där vet vi att EA har sin naturliga position. Kan EA effektivt understödja regelefterlevnad? Ja, varför inte?! Låt också compliance processen vara en del av den!

Om Roland Sannicolo

»Den komplexa förändringen med processer, information, system och inte minst människor, är det som skapar lust och driver mig! Ofta har det handlat om utmaningar med en innovation, dvs ett nytt erbjudande för en marknad. Insikten om en förändring har dock olika grund – en känsla, en vilja att skapa, ett behov, en idé eller rent krasst, dåliga nyckeltal. Vad man bör göra, varför och med rätt strategi för genomförande är oavsett extremt viktigt för framgång. Här finns många beaktanden att göra. Vill du ha hjälp med din förändring?«

Om Dan Sone

»Jag är en stark förespråkare av att alla måste förstå helheten för att kunna göra ett bra jobb, oavsett om det gäller att identifiera och prioritera förändringar eller utföra sitt dagliga arbete. Därför arbetar jag med visuella modeller som gör det lättare att se helheten och förstå samband. Jag har hjälpt företag att identifiera, planera och genomföra förändringar i gränslandet mellan affär och IT i över 25 år. Jag börjar se mönster i vad som gör förändringar framgångsrika. Vill du ha ett gott råd?«