Skilj tidigt mellan bra och dåligt – Varför forskning och innovation är som poker