Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Svenska Retursystems resa har startat

24 augusti, 2017

Svenska Retursystem har på två år transformerat sin verksamhet från att ha varit en införandeorganisation, där målet varit att ansluta så många kunder som möjligt till sitt system, till att bli affärsdrivande för såväl sig själva som sina kunder. Flera viktiga komponenter har krävts för att kunna genomföra denna förändringsresa, men hela transformationen har genomsyrats av ett förändrat fokus från ett »inifrån-och-ut«-perspektiv till en kontinuerlig kunddialog och en vilja att lösa kundernas problem.

Svenska Retursystem hade tillsatt många nya personer i ledningen. För att få med alla medarbetare på den kommande förändringsresan, decentraliserades ledarskapet samtidigt som samarbetet inom och mellan de olika funktionerna ökade. SRS satte upp tydliga mål för helheten för att säkerställa att hela organisationen drog åt samma håll.

Tidigare hade alla våra önskemål kring till exempel systemstöd för fakturering varit en kamp. Nu blev IT en samarbetspartner för att åstadkomma effektiva ekonomiska flöden. Det var som natt och dag!
Petter Berselius

Petter Berselius

CFO

Anchor hjälpte SRS genom att initialt åta sig CIO-rollen och se till att IT kunde stödja verksamheten att utvecklas i den riktning den nya ledningen önskade. För att bli affärsorienterat, behövde IT prata med kunder för att förstå kundernas frågeställningar och problem. Dessutom var det nödvändigt att IT möjliggjorde utveckling inom SRS olika funktioner.

Kunddialogerna ökade och kundreferensgrupper tillsattes så att SRS kunde förstå vilka problem kunderna upplevde. Tankar kring att hantera kundernas egna transportemballage, som rullburar och träpallar, hade diskuterats, men nu blev diskussionerna konkreta och resulterade i ett projekt kring s.k. Smart Pooling, ett system som inte bara hanterar SRS egna returenheter, utan sätter kundens situation och behov i centrum.

– För två år sedan var vi inte särskilt innovativa.«, säger Jonny Engel, CIO på SRS. Genom att hålla en kontinuerlig dialog med producenter och butiker, så kan vi förstå vilka tjänster de behöver. Baserat på det har vi skapat en plattform som hjälper våra kunder att lösa sina problem. – Smart Pooling är ett bra exempel på det, menar Jonny.

Nu när kunderna förstått vad vi kan göra för dem, så har de börjat bulta på dörren och önskar fler tjänster från oss.
Jonny Engel

Jonny Engel

CIO

En viktig komponent i SRS förändringsresa har varit införandet av kontinuerliga förbättringar. Genom att först skapa en gemensam bild över hur verksamheten bedrivs, så har SRS sedan på ett systematiskt sätt kunnat identifiera och genomföra förbättringsåtgärder i verksamheten. Ett exempel på det är frigörandet av kapacitet i form av två miljoner returenheter.

Vi har en gemensam bild över våra processer och en gemensam agenda för hela företaget. Vi har en tydlig målinriktning och målstyrning. Allt detta gör att det blir lättare att driva kontinuerliga förbättringar. Detta har ökat medarbetarnas delaktighet och motivation, som förstås är mycket positivt för oss som företag

Kristina Helles

Chef för operations

– Tidigare präglades vår organisation av ett silo-tänkande med bristande kundfokus, säger SRS VD Anna Elgh. – Detta var naturligt, då SRS tidigare hade dikterat villkoren för att öka antalet kunder i branschen och uppnå en kritisk massa i systemet. Vi behövde ändra inställning internt och samarbeta över organisationsgränserna och aktivt arbeta för att bli ett öppet och kundorienterat SRS, avslutar Anna.

Vår förändringresa fortsätter. Vi har nu skapat förutsättningar för att driva nya affärer.
Kristina Helles

Anna Elgh

VD

Svenska Retursystem (SRS) är ett branschägt bolag som driver ett retursystem för lådor, pallar och andra returenheter för såväl producenter som grossister inom dagligvaruhandeln för att öka effektivitet och minska användandet av engångsemballage i branschen och därmed ha en positiv inverkan på miljön. Under 2016 snurrade 140 miljoner returenheter genom SRS system.

Om Dan Sone

»Jag är en stark förespråkare av att alla måste förstå helheten för att kunna göra ett bra jobb, oavsett om det gäller att identifiera och prioritera förändringar eller utföra sitt dagliga arbete. Därför arbetar jag med visuella modeller som gör det lättare att se helheten och förstå samband. Jag har hjälpt företag att identifiera, planera och genomföra förändringar i gränslandet mellan affär och IT i över 25 år. Jag börjar se mönster i vad som gör förändringar framgångsrika. Vill du ha ett gott råd?«