Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Treenigheten behövs – processer, information och system

23 oktober, 2015

Har du varit med om stora implementationsprojekt av IT-system som tagit lång tid och kostat stora summor pengar, men ändå inte levererat de effekter som förväntats?

Detta sker om och om igen, ibland till och med i den utsträckning att man slutat bli överraskad över att effekterna uteblir. Kostsamma projekt utan resultat blir regel, snarare än undantag.

Varför händer detta och hur kan organisationer tillåta att detta får fortgå? Den traditionella linjeorganisationen ansvarar ofta för hur verksamheten bedrivs, dvs. de processer som används för att utföra jobbet. Inte sällan ligger ansvaret för de stödsystem som behövs för att utföra arbetet hos en annan organisation, t.ex. IT-avdelningen. Redan här uppstår ett glapp. Förbättringar i verksamheten måste synkas och koordineras med förändringar i stödsystemen för att få önskad effekt. Olika budgetar och olika prioriteringar i och avsaknad av koordinering mellan de olika organisationerna gör att effekterna uteblir.

Informationen som tas fram, bearbetas och förädlas i verksamhetens processer är den sammanhållande länken mellan verksamheten och stödsystemen. Men informationen och hur de olika informationselementen hänger ihop, var informationen lagras och var och hur den får uppdateras vid förändringar är ofta höljt i dunkel. Få organisationer har kartlagt sin informationsmodell och är därför helt ovetande om vilka konsekvenser förändringar i processer eller stödsystem får på helheten. Resultatet blir kostsamma ”IT-projekt” som drar ut på tiden och i slutändan ändå inte levererar förväntade effekter.

Hur ser din informationsmodell ut?

Om Dan Sone

»Jag är en stark förespråkare av att alla måste förstå helheten för att kunna göra ett bra jobb, oavsett om det gäller att identifiera och prioritera förändringar eller utföra sitt dagliga arbete. Därför arbetar jag med visuella modeller som gör det lättare att se helheten och förstå samband. Jag har hjälpt företag att identifiera, planera och genomföra förändringar i gränslandet mellan affär och IT i över 25 år. Jag börjar se mönster i vad som gör förändringar framgångsrika. Vill du ha ett gott råd?«