Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Utmaningen för affärssystem – 2015

11 februari, 2015

Förändringen i marknaden går i många branscher från fysiska affärer till digital handel. Det är främst slutkundernas kravställning som driver utvecklingen framåt och ställer krav på ny funktionalitet i affärssystemen.

Leverantörer av affärssystem måste kontinuerligt jobba med förändringar av deras produkter beroende på att behoven från konsumenterna förändras. Det gäller lika mycket för B2C som B2B. Exempelvis vill konsumenterna ha flera säljkanaler, vilket märks tydligt för B2C.

De tre största leverantörerna av affärssystem, SAP, Microsoft och Oracle, är de som följer denna utveckling närmast och lägger stora ansträngningar vid att vidareutveckla sina system eller ser till att köpa upp företag vilka lyckats i nischade områden av intresse.

Är det då så att mindre leverantörer av affärssystem kan överleva denna förändring?
Jag anser att utmaningen oavsett är att utveckla funktionalitet som gör att det går att se den verkliga slutkunden i alla led och inte bara nästa länk i kedjan. Denna funktionalitet handlar både om informationsdelning och integration. En förutsättning för detta är en öppen systemarkitektur.

Ett effektivt sätt att utveckla funktioner längs kedjan och samtidigt ha slutkunden i synfältet brukar vara ett gemensamt arbete med Business Model Generation.

Om Sven-Erik Andersson

»Jag arbetar huvudsakligen inom affärsprocessledning för logistik- och service-processer. Jag hjälper våra kunder att förbättra deras affärsprocesser genom att stötta hela vägen från utveckling av strategi, plannera förändringen, genomförandet till att mäta resultatet. Jag har jobbat med detta under 20 års tid och har mycket djup kunskap i ERP-systemet SAP.«