• Framgångsrika förändringar

    De flesta av våra kunders förändringsresor börjar med en skarp analys – Quick Assessment – där vi visar vad som är kritiskt att göra för att nå målet.
    Sen ser vi till att det händer på riktigt.

Ett bra erbjudande – Quick assessment

Du vet att du behöver göra en förändring i din verksamhet. Men det är inte solklart vad som behöver göras och än mindre hur det skall göras – dessutom är det så mycket annat som måste göras.

Vi kallar vårt erbjudande Quick Assessment. Inom loppet av några veckor tar vi fram “vägen framåt” baserat på dina affärsmål och utgångsläge. Vi identifierar de viktigaste utmaningarna och en realistisk åtgärdsplan.

• Vi har ett strukturerat angreppssätt för att snabbt hitta problem och möjligheter
• Vi genomlyser affär, strategi, organisation, kultur, process, information och IT

Vi gillar att lösa problem. Vi vill gärna höra hur vi kan hjälpa dig.

Hör av dig!

Strategiutveckling

Många vet att de behöver göra en förändring, men inte vad och hur. Vi hjälper dig att ta fram och realisera en strategi så att den blir väl förankrad i organisationen och skapar värde för företaget.

Affärsutveckling

Genom att visualisera, tydliggöra och identifiera affären ökar vi din konkurrenskraft.
Med utgångspunkt i affärspotentialen möjliggör vi nya marknader och nya intäktsströmmar.

Verksamhetsutveckling

En organisation med effektiva verksamhetsprocesser är också en effektiv organisation. Vårt fokus ligger på att hjälpa dig att införa, effektivisera och på andra sätt förädla organisationens interna verksamhetsprocesser. På Anchor är vi specialister på att analysera verksamheter och komma med lösningar.

Förändringsledning

Vi är specialiserade på att leda och driva förändringsprojekt i organisationer, system, information och processer och tar ansvar hela vägen tills resultatet är nått. Vi säkerställer en verksamhetsförbättring.

Analys och rådgivning

Varje framgångsrikt projekt bygger på en skarp analys och välgrundad rådgivning längs vägen. Vi tar fram ett affärsmässigt beslutsunderlag som ökar förståelsen för problem och lösningar och som därmed underlättar ledningens beslut.

Nya perspektiv

Ofta finns redan lösningarna och möjligheterna i organisationen, men det kan vara svårt att upptäcka dem. Vi ser sambanden och kan ge nya perspektiv på gamla företeelser. Det leder till nya affärsmöjligheter eller metoder som effektiviserar, eller till och med revolutionerar, din verksamhet.

Business Model Generation är vårt stöd för strategi- och affärsutveckling

Business Model Generation är en metod som vi gillar att använda för att utmana och utveckla din affärsmodell. Den ger ditt företag ett visuellt verktyg att samlas runt för att designa ditt framtida företag.

• En samordnad och hel bild av företaget och dess olika ansvar
• En definierad affärsmodell och strategier för önskade affärsmodeller
• Ett gemensamt språk och ramar mellan kollegor och funktioner
• En beskrivning av beroendeförhållanden i vägen fram till kunderna
• Ett verktyg som kan omvandla affärsplaner till affärsprocesser

Business Model Generation har vi inte hittat på själva, det är 500 personer som lagt ner 4000 timmar för att utveckla metoden och skriva boken. Det blev tillräckligt bra.

Läs mer

Anchor Insight är vår metod för digital transformation

De flesta företag har för många initiativ på agendan och det är nästan omöjligt att få en helhetsbild av hur initiativen överlappar varandra och påverkar verksamheten och IT-stödet.

Med Anchor Insight visualiserar vi din verksamhets organisation, processer, information och system så att du ser hur allt hänger ihop och kan fatta faktabaserade beslut i företagets digitala transformationsresa.

• En metod för att visuellt analysera och samordna digitaliseringsbehov, initiativ och IT-stöd
• Förmågan att digitalisera verksamheten baserat på helhetssyn istället för silotänkande

Efter över 20 år med kundprojekt där vi använt olika mer eller mindre lyckade metoder för att visualisera organisation, processer, information och systemsamband kunde vi inte vänta längre. Resultatet blev Anchor Insight.

Har du några frågor?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.