Vad vi gör

"

Anchor Management Consulting arbetar med affärs- och verksamhetsutveckling. Hos oss får du hjälp med att ta fram, utveckla och realisera företagets strategier.

Claes Östman

VD – Anchor Management Consulting

Strategiutveckling

Många vet att de behöver göra en förändring, men inte vad och hur. Vi hjälper dig att ta fram och realisera en strategi så att den blir väl förankrad i organisationen och skapar värde för företaget.

Läs mer

Affärsutveckling

Genom att visualisera, tydliggöra och identifiera affären ökar vi din konkurrenskraft.
Med utgångspunkt i affärspotentialen möjliggör vi nya marknader och nya intäktsströmmar.

Läs mer

Verksamhetsutveckling

En organisation med effektiva verksamhetsprocesser är också en effektiv organisation. Vårt fokus ligger på att hjälpa dig att införa, effektivisera och på andra sätt förädla organisationens interna verksamhetsprocesser. På Anchor är vi specialister på att analysera verksamheter och komma med lösningar.

Läs mer

Vår analysmodell är Business Model Canvas – ett välbeprövat strategiskt verktyg för att skapa innovativa affärsmodeller.

Med Anchor Insight visualiserar vi din verksamhets processer, information och system så att du ser hur allt hänger ihop.

Förändringsledning

Vi är specialiserade på att leda och driva förändringsprojekt i organisationer, system, information och processer och tar ansvar hela vägen tills resultatet är nått. Vi säkerställer en verksamhetsförbättring.

Läs mer

Analys och rådgivning

Varje framgångsrikt projekt bygger på en skarp analys och välgrundad rådgivning längs vägen. Vi tar fram ett affärsmässigt beslutsunderlag som ökar förståelsen för problem och lösningar och som därmed underlättar ledningens beslut.

Läs mer

Nya perspektiv

Ofta finns redan lösningarna och möjligheterna i organisationen, men det kan vara svårt att upptäcka dem. Vi ser sambanden och kan ge nya perspektiv på gamla företeelser. Det leder till nya affärsmöjligheter eller metoder som effektiviserar, eller till och med revolutionerar, din verksamhet.

Läs mer

Ska vi ta en lunch?

Det kan börja över en lunch, nedklottrat på en enkel pappersservett. Du vet att du behöver göra en förändring i din verksamhet. Men du vet inte hur. Lagom till kaffet har vi skissat på embryot till din nya affärsmöjlighet. Härifrån går vi sedan från ord till handling. Vi ser till att din förändring blir framgångsrik, från skissen på servetten till implementeringen.

Skicka ett mail till oss!