Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Framgångsrika förändringar.

Vi hjälper våra kunder att förvandla utmaningar till framgångsrika förändringar.

Life science, CleanTech och GreenTech ligger oss extra varmt om hjärtat.

Life Science, GreenTech och CleanTech med många av dess undersektorer så som Medtech och olika områden inom förnybar energi ligger oss extra varmt om hjärtat. Många av dessa kunder har kommit från forskning och tagit sina första steg från R&D bolag till kommersiellt bolag och en del är också på väg mot en börsnotering eller växer väldigt fort. Då behövs hjälp med etablering av affärsstrategi, operativ effektivitet och digital transformering för att supportera en snabb tillväxttakt och klara ökande krav på marknaden, för börsen eller produktetableringar i t ex USA. Det är vi väldigt bra på och därför har dessa sektorer blivit en stor del av vår omsättning, men vi har också kunder i flertalet andra branscher. Många utmaningar är desamma för tillväxt – att undanröja hinder eller bota växtvärk är vår specialitet.

Strategiutveckling

Många vet att de behöver göra en förändring, men inte vad och hur. Vi hjälper dig att ta fram och realisera en strategi så att den blir väl förankrad i organisationen och skapar värde för företaget.

Affärsutveckling

Genom att visualisera, tydliggöra och identifiera affären ökar vi din konkurrenskraft. Med utgångspunkt i affärspotentialen möjliggör vi nya marknader och nya intäktsströmmar.

Verksamhetsutveckling

En organisation med effektiva verksamhetsprocesser är också en effektiv organisation. Vårt fokus ligger på att hjälpa dig att införa, effektivisera och på andra sätt förädla organisationens interna verksamhetsprocesser. På Anchor Management Consulting är vi specialister på att analysera verksamheter och komma med lösningar.

Förändringsledning

Vi är specialiserade på att leda och driva förändringsprojekt i organisationer, system, information och processer och tar ansvar hela vägen tills resultatet är nått. Vi säkerställer en verksamhetsförbättring.

Analys och rådgivning

Varje framgångsrikt projekt bygger på en skarp analys och välgrundad rådgivning längs vägen. Vi tar fram ett affärsmässigt beslutsunderlag som ökar förståelsen för problem och lösningar och som därmed underlättar ledningens beslut.

Nya perspektiv

Ofta finns redan lösningarna och möjligheterna i organisationen, men det kan vara svårt att upptäcka dem. Vi ser sambanden och kan ge nya perspektiv på gamla företeelser. Det leder till nya affärsmöjligheter eller metoder som effektiviserar, eller till och med revolutionerar, din verksamhet.

Business Model Generation är vårt verktyg för strategi- och affärsutveckling.

Business Model Generation är en metod som vi gillar att använda för att utmana och utveckla din affärsmodell. Den ger ditt företag ett visuellt verktyg att samlas runt för att designa ditt framtida företag.

  • En samordnad och hel bild av företaget och dess olika ansvar
  • En definierad affärsmodell och strategier för önskade affärsmodeller
  • Ett gemensamt språk och ramar mellan kollegor och funktioner
  • En beskrivning av beroendeförhållanden i vägen fram till kunderna
  • Ett verktyg som kan omvandla affärsplaner till affärsprocesser
Business Model Generation har vi inte hittat på själva, det är 500 personer som lagt ner 4000 timmar för att utveckla metoden och skriva boken. Det blev tillräckligt bra.

Anchor Insight är vårt verktyg för digital transformation.

De flesta företag har för många initiativ på agendan och det är nästan omöjligt att få en helhetsbild av hur initiativen överlappar varandra och påverkar verksamhet och IT. Med Anchor Insight visualiserar vi din verksamhets projekt, organisation, processer, information och system så att du ser hur allt hänger ihop och kan fatta faktabaserade beslut i företagets digitala transformationsresa.

  • En metod för att visuellt analysera och samordna digitaliseringsbehov, initiativ och IT-stöd
  • Förmågan att digitalisera verksamheten baserat på helhetssyn istället för silotänkande
  • Ett kraftfullt verktyg för att dokumentera, visualisera och analysera verksamheten
Efter över 20 år med kundprojekt där vi använt olika mer eller mindre lyckade metoder för att visualisera organisation, processer, information och systemsamband kunde vi inte vänta längre. Resultatet blev Anchor Insight.