Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Varför en CIO behövs i din ledningsgrupp

16 december, 2022

Vad gör en CIO om dagarna? De allra flesta medarbetare vet vad de gör på dagarna. Färre är det som vet hur de skall åstadkomma vad som förväntas av dem. Att veta varför man gör det man gör i sammanhanget – det är det inte många som gör.

Så till rubriken för detta inlägg. Varför en CIO behövs i din ledningsgrupp – vad har en CIO för roll i en verksamhet och vilket värde kan denna skapa? Det finns otal hyllmeter av litteratur du kan sondera i ämnet och denna artikel ämnar inte sammanfatta allt för dig i en aptitlig snabbrätt. Däremot måhända tillföra ett par perspektiv ”on top” med argument till rubricerat påstående.

Informationsteknologi (IT) och Informationssystem (IS) är verktyg för effektivitet och kvalitet men i sig inga självändamål. Det finns bra och dåliga verktyg och utfallet beror ofta på vem som hanterar dem. Det gäller att veta vad man skall ha dem till och varför de behövs – vissa IT-investeringar behöver motiveras i det perspektivet.

CIO eller IT-chef – vad är skillnaden?

En CIOs roll skiljer sig från en IT-chefs genom att den senare är fullt operativ och ansvarar för utförande mot kravställande av det existerande, det funktionella som icke funktionella, för effektivitet och kvalitet, för det som fungerar och det som brister. Här finns alltid utrymme för successiva förbättringar och förhoppningsvis råder inte alltför mycket av brandsläckningar.

I takt med att en bransch mognar och där konkurrenter kommer i kapp och går förbi med sjunkande marginaler som följd, där är det hög tid att stanna upp och fundera. Krävs en förändring av något slag? Skall vi fortsätta eller expandera på nya marknader och komplettera med annat erbjudande? Hur ligger våra produkter och tjänster egentligen till? Vad förväntas härnäst från våra kunder och marknad? Vad driver deras behov nu och på sikt? Vilka möjligheter har vi att möta upp? Hur står vår förmåga? Om man ställer alla dessa frågor vid samma tidpunkt är det dock oftast försent! Omsättning och marginaler kommer fortsatt att sjunka och med fokus på effektiviteten blir man förpassad till en osäker framtid med kräftgång i resultaträkningen. Innovation bör vara konstant och fungera som en process eftersom det är en nyckelfaktor för fortsatt framgång med tillväxt, eller ”nyväxt” om man så vill uttrycka det.

Ett företags framgång kan de flesta definiera – försäljningen är effektiv, de har en produkt/tjänsteportfölj med bra efterfrågan, de håller låga kostnader etc. Däremot vad som skapar förutsättningar för en uthållig framgång är det svårare med. Här kommer vi in på de inledande frågeställningarna ”vad, hur och varför”! Att kunna svara på frågan ”varför” är betydelsefullt. Det skapar övertygelse i det man gör, det man tror på, det som leder till förändring och skapar värde. Detta inspirerar människor men behöver också kommuniceras – inifrån och ut. Det handlar m.a.o. om ledarskap. Så, vilken roll har en CIO i sammanhanget?

Att kunna svara på frågan ”varför” är betydelsefullt. Det skapar övertygelse i det man gör, det man tror på, det som leder till förändring och skapar värde.

CIOs roll vid digitalisering

Det pågår en konstant accelererande teknologisk utveckling. Det är svårt att hinna med och ta till sig tekniken och i relevanta delar göra den användbar för den befintliga verksamheten. Den kan också skapa nya förutsättningar och helt nya möjligheter vid rätt tillämpning. Digitalisering är inte bara en möjlighet för utveckling utan också nya affärer genom nyskapande av tjänster och produkter. Digitalisering relaterar ofta till uttryck och företeelser såsom AI, Data Science, ML, Big Data, Cloud, IoT, Mobilitet etc. Digitaliseringen är genomgående oavsett bransch och sektor. Digitalisering står för förändring av det befintliga men också nyskapande med utgångspunkt i det befintliga. Nya uttryck kan därigenom skapas inom områden som distribution och konsumtion av ett företags tjänster och produkter.

En förutsättning för effektiv digitalisering är ordning och reda i verksamheten. System är oftast inte i sin natur förlåtande. Processer som styr vad och hur vi gör saker skall understödjas av just dessa system. Information konsumeras men skapas också i processerna och behöver hanteras av systemen. Beroenden mellan processer och dess information ger taktordningen för verksamheten. Vetskapen om och utgångspunkten i hur det ser ut just nu är grunden för all förändring. Nåja, åtminstone en kontrollerad förändring. När det gäller effektiv digitalisering är just att ha koll på läget en förutsättning.

Bilden visar en dator med en storskärm. På skärmen visas modelleringsverktyget 2c8 och en bild från en workshop med Business Model Canvas.

På Anchor arbetar vi bl a med metoden Business Model Generation och verktyget 2c8 för att analysera och visualisera verksamhetsarkitekturen. Foto: Dan Sone

En CIO förstår både affären och verksamhetsarkitekturen

Verksamhetens landskap av processer, information och system på en understödjande infrastruktur är för de flesta företag väldigt komplext. Det består av gammalt och nytt, snabba men också genomtänkta justeringar, tidigare anställdas insatser och lösningar mm. För möjligheten att, här och nu, vid varje enskilt tillfälle, gemensamt förstå förutsättningen för förändringar behöver landskapet visualiseras. Landskapet omfamnar vad, hur och varför saker och ting behöver ske och vilka beroenden som råder. Det skapar en gemensam förståelse och framdrift.

Inte alltför sällan har en CIO en teknisk och/eller ekonomisk examen och innehaft roller som Enterprise Arkitekt (eller arbetat nära sådana) vilket är en förutsättning. En framsynt CIO lyfter också gärna blicken en aning och omfamnar också kundens processer i vilka de egna tjänsterna och produkterna konsumeras, och svaret på ”varför” vi gör det vi gör, blir tämligen fulländat. En CIO är framåtriktat affärsorienterad och stödjer affären med idékraft och förutsättningar för förändring. Tillför vi dessutom en dimension av förståelse av vad som driver kundens bransch, vilka problem och utmaningar de har och står inför, är vi ”spot on” i förmågan att realisera värden och har då lättare att gemensamt se motivet till behövliga förändringar. Men det behöver också kommuniceras inåt. En CIO (eller CDO) har uppgiften att ta fram planer för förändringar som baseras på digitalisering och vägleda verksamheten genom den. En CIO bör kunna svara på frågeställningar som ofta börjar på ”Varför… ?”. I denna förmåga att driva och leda förändring skapas lojaliteten hos medarbetare men också hos kunder vilken borgar för långsiktig framgång!

En CIO (eller CDO) har uppgiften att ta fram planer för förändringar som baseras på digitalisering och vägleda verksamheten genom den.

Vill du veta mer om hur vi ser på CIO-rollen och hur vi levererar den som en tjänst?

Om Roland Sannicolo

»Den komplexa förändringen med processer, information, system och inte minst människor, är det som skapar lust och driver mig! Ofta har det handlat om utmaningar med en innovation, dvs ett nytt erbjudande för en marknad. Insikten om en förändring har dock olika grund – en känsla, en vilja att skapa, ett behov, en idé eller rent krasst, dåliga nyckeltal. Vad man bör göra, varför och med rätt strategi för genomförande är oavsett extremt viktigt för framgång. Här finns många beaktanden att göra. Vill du ha hjälp med din förändring?«