Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Varför företag behöver prioritera hållbarhet

15 mars, 2024

Fem (plus 1) anledningar till att företag behöver prioritera hållbarhet

Hållbarhet är en central del för många företag i deras strategier. Det finns en uppsjö med anledningar till varför ännu fler företag bör prioritera hållbarhet, dvs. att skapa en hållbar affär och verksamhet. Dessa fem (plus en) anledningar anser jag vara viktigast:

1. Investerarnas krav
    (Få tillgång till finansiering och kapital)

90 % av ledningen inser betydelsen av hållbarhet. Investerares efterfrågan på miljömässig, social och ekonomisk (ESG) hållbarhet ökar, bland annat tack vare Net Zero Banking Alliance. I och med detta är det nödvändigt att hållbarhet är integrerad i strategin. Investerare tar allt större hänsyn till ESG-prestanda i sina beslut, inte minst eftersom en hållbar affär och hållbara metoder leder till långsiktiga, lönsamma resultat.

Vill du attrahera finansiering och kapital är hållbarhet en central anledning till att en investerare väljer att investera i just din verksamhet! Då gäller det att du som VD och ledningsgrupp kan möta dessa förväntningar.

2. Konsumenters efterfrågan
    (Framtidsorienterad affärsutveckling och försäljning)

Med ett ökande antal konsumenter inom grupperna millennials och Gen-Z ökar efterfrågan på hållbarhet. 73 % av konsumenterna från Gen-Z är villiga att spendera mer på hållbara produkter.

Företag som prioriterar hållbarhet och bygger en hållbar affär kan utnyttja denna marknad för att utveckla sin försäljning och samtidigt stärka sitt varumärke. Utmana därför vad ni gör idag och se vad ni kan förändra för att utveckla ett (ännu) mer hållbart erbjudande.

3. Regulatoriska krav
    (Följa lagar och regler)

Organisationer måste följa regelverken som relaterar till hållbarhet, dvs. miljöpåverkan, socialt ansvar och etisk styrning. Exempel på hållbarhetsrelaterade regelverk är EU-taxonomin, CSRD, CSDDD, Science Based Targets initiative, Global Compact, GRI och ILO. Vi kan se att EU har en gedigen portfölj av regelverk som har eller kommer att implementeras. Detta visar på EU:s ökade fokus på hållbarhet.

De företag som prioriterar hållbarhet och en hållbar affär har ett försprång vad gäller anpassning till nya regulatoriska krav, minskade risker och förbättrad långsiktig lönsamhet. Inom detta område behöver företagsledningen “kliva fram” och ta ägandeskap för regelefterlevnad, så att den fäster i och prioriteras av organisationen.

4. Attrahera och behåll de bästa medarbetarna
    (Bygga den optimala organisationen)

En hållbar verksamhet och affär lockar många skickliga medarbetare. Vill du ha medarbetare som vill arbeta med förändring på riktigt i ett visionsstyrt företag som gör verklig skillnad för dem och för samhället som vi alla lever och verkar i? Om ja, behöver du vara ett företag som engagerar sig i hållbarhet. Det innefattar förmågan att skapa en positiv och inkluderande arbetsplats och kultur som främjar innovation och effektivitet, samt lockar nya talanger.

Hållbarhet i praktiken är en viktig plattform för att bibehålla och attrahera de bästa medarbetarna. Om du på ett uthålligt sätt arbetar med och lyfter fram hållbarhet i din kommunikation internt och externt, så kommer du se effekterna!

5. Lägre kostnader och högre vinst
    (Skapa effektivitet och lönsamhet)

Hållbarhet, dvs. en hållbar affär och hållbara initiativ, leder i flera fall till effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Exempelvis bidrar energieffektiva processer, minskning av avfall och en ansvarsfull försörjningskedja till förbättrad verksamhet även i ett finansiellt perspektiv. Företag som prioriterar hållbarhet ökar sin effektivitet, minskar kostnaderna och förbättrar därigenom resultatet.

Naturligtvis kommer du, åtminstone under en övergångsperiod, även se att vissa kostnader kan komma att öka. Det kan hända när du väljer att ersätta dina fossilbaserade insatsvaror till hållbara insatsvaror eller gå över till fossilfria väg- eller sjötransporter. Skalfördelar och minskade subventioner till fossilindustrin kommer utjämna denna skillnad.

Välj vilka förflyttningar du genomför först och måla i din färdplan ut vägen till att uppnå din hållbara ambition. Då kan du skapa rätt prioritering för att uppnå en hållbar affär. Det är en affär som är kännetecknad av ökad effektivitet, lägre risk och långsiktig lönsamhet.

+1. För att det är rätt sak att göra

Hållbarhet är inte längre något du väljer som vilket annat val som helst. Alla företag måste utveckla och arbeta för en hållbar affär och verksamhet för att fortsätta vara relevanta.

Hållbarhet i alla tre dimensioner, dvs. miljömässig, social och ekonomisk, är rätt sak att prioritera idag och imorgon. Det gäller för företag, för medarbetarna, för värdekedjan, för mänskligheten och för hela planeten. Även om detta kan kännas som en självklarhet är det viktigt att framhålla denna anledning!

 

Sammanfattningsvis är det viktigt att integrera hållbarhet i företagsstrategin för långsiktig framgång, konkurrensfördelar och positiva samhällseffekter.

Anchor stöttar dig i din resa till en hållbar och cirkulär framtid

Vi på Anchor Management Consulting kan stötta dig i hela resan från att ta fram din hållbarhetsambition, via att analysera gap och hjälpa till att skapa och prioritera din färdplan, till att stödja genomförandet av dina framgångsrika hållbara förändringar.

Vi börjar gärna med en Quick Assessment. Det innebär att vi inom en begränsad tidsram och till en fast kostnad genomlyser ditt företags nuläge och önskade läge inom hållbarhet och skapar en tydlig färdplan för förändring.

Oavsett om det handlar om att skapa en hållbar affär, ta bort hinder för tillväxt, implementera ny teknik eller förbättra processer ser vi till att stödja dig i att få det att hända på riktigt.

 

Hör av dig till mig för att diskutera hur vi på Anchor kan hjälpa dig och ditt företag att bli än mer hållbara och framgångsrika!

Läs mer om hållbarhet

Om Anders Norén

››Jag hämtar mitt driv och min energi främst från två områden – kundfokus och hållbarhet. Att träffa och öppet diskutera med kunder och kundernas kunder ger möjligheten att fånga vad som är viktigt för dem. Hållbarhet är ett område som har vuxit på mig och jag har arbetat med dessa frågor de senaste åtta åren. Jag har drivit förändringsresor inom hållbarhet som har startat i att formulera en ambition och ett önskat läge, utvärdera nuläge och gap, samt ta fram en färdplan med prioriterade aktiviteter och beräknade utfall av olika vägval. Det är för mig tydligt att alla företag behöver en hållbar strategi, en därtill hörande plan för hur de ska nå dit, samt bygga kompetens inom hållbarhet och förmåga att följa framdriften. Jag har vanan att leda en förändring från strategi till införande hela vägen ut i organisationen.‹‹