Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Börja med slutet – Mätningar utan slutmål är en kostsam irrfärd

8 maj, 2015

Anchor Management

Det är inte ovanligt idag att företag investerar hundratals miljoner kronor i en infrastruktur som ska kunna möjliggöra insamlandet av gigantiska mängder av mätdata som sedermera skall analyseras.

Förhoppningen är att analysen av dessa mätningar ska komma med nya avslöjanden, för att t.ex. identifiera kundbeteenden eller effektivisera verksamheten.

Men många gånger sjösätts dessa gigantiska projekt utan att ledningen klargjort vilket eller vilka verksamhetsbeslut som skall fattas baserat på tillgängligt data. Följaktligen är det också otydligt vilken information som är relevant att samla in för att fatta dessa viktiga verksamhetsbeslut.Mer är inte alltid bättre. Utan en tydlig bild över vad som skall uppnås och vilka beslut man behöver fatta, blir infrastrukturen en mycket kostsam irrfärd som först och främst ger en ocean av data, som inte ger någon större vägledning i någon särskild riktning. Om ledningen dessutom inte är kunnig i hur data skall tolkas, hamnar de snart i händerna på de som tar fram informationen, utan möjlighet att kritiskt granska den.

Mätningar skapar en illusion av insikt. Däremot, genom att tydligt klargöra vilka verksamhetsbeslut som skall fattas, kan införandet av mätningar vara en värdefull komponent att driva verksamheten i rätt riktning.

Anchor Management