Ett ungt företag med tung erfarenhet

Anchor Management Consulting har funnits sedan 2007. Bolaget består av seniora konsulter med i genomsnitt 20 års erfarenhet från skiftande roller i arbetslivet. Det innebär att vi är ett relativt ungt företag med en mycket djup kompetens inom de områden där vi är verksamma.

Framgångsrika förändringar

På Anchor arbetar vi med förändringar varje dag. Därför vet vi också hur svårt det är att få med sig en hel organisation i en förflyttning. Vi känner till fallgroparna och hur man undviker dem för att få en framgångsrik förändring. Oavsett om det gäller att implementera en process eller att realisera en ny affärsstrategi. Vi ser också oanade möjligheter längs vägen, som kan resultera i nya affärer eller effektivare arbetssätt, lägre kostnader eller ökade intäkter. När du anlitar oss kan du vara säker på en sak: Du får en ledande och drivande senior partner hela vägen som är väl förankrad i din verksamhet, men som också ger nya perspektiv och ser helheten.

Affärsidé

Att driva affärs- och verksamhetsutveckling för kunder som vill ligga i framkant. Företags utmaningar är kärnan i vårt erbjudande och styr utvecklingen av vår förmåga.

Vision

Anchor ska finnas på ett flertal orter i Europa och bestå av över 100 konsulter. Vi ska vara igenkända och respekterade av våra kunder och konkurrenter.

Hållbarhet

Vi verkar för utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.