Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Anders Norén

Anders Norén

››Jag hämtar mitt driv och min energi främst från två områden – kundfokus och hållbarhet. Att träffa och öppet diskutera med kunder och kundernas kunder ger möjligheten att fånga vad som är viktigt för dem.

Hållbarhet är ett område som har vuxit på mig och jag har arbetat med dessa frågor de senaste åtta åren. Jag har drivit förändringsresor inom hållbarhet som har startat i att formulera en ambition och ett önskat läge, utvärdera nuläge och gap, samt ta fram en färdplan med prioriterade aktiviteter och beräknade utfall av olika vägval. Det är för mig tydligt att alla företag behöver en hållbar strategi, en därtill hörande plan för hur de ska nå dit, samt bygga kompetens inom hållbarhet och förmåga att följa framdriften.

Jag har vanan att leda en förändring från strategi till införande hela vägen ut i organisationen.‹‹