Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Möt Robert Pettersson – VD på Epista Life Science Sverige

12 februari, 2019

Hej Robert, Trevligt att du kunde ta dig tid och låta dig intervjuas. Epista Life Science och Anchor Management samverkar och vi har just varit och hört varandras föredrag på ert Executive Round Table på danska ambassaden. Dina tankar från detta möte.

– Det jag fick med mig idag tror jag handlar mycket om att Life Science industrin har förväntning om att en ny teknik ska komma som ska kunna hjälpa till med att ta fram nya produkter och services. Det är abstrakt. Branschen trevar. Vad är det, hur gör man? Och hur kan vi implementera det på ett effektivt sätt utan att kostnader sticker iväg. Det hör vi när vi pratar med personer även i andra sammanhang. Är lösningen digitalisering? Det vet man inte säkert. Dessutom blir det inte bättre av att det är många som inte har inte en klar strategi för digitalisering.

Life Science utvecklingen i närtid; vad ser du som extra intressant?

– Många av de lågt hängande frukterna kan man säga är plockade. De är dessutom plockade sedan många årtionden. Utvecklingen nu handlar i många fall om att närma sig patientgrupperna. Där finns det mycket att hämta, menar jag.

– Så sent som idag påmindes jag om detta när det kom en fråga från en av deltagarna: Vad vill patienterna ha? Är det nån som ställer den frågan? Kopplingen mellan patienterna och bolagen är en direkt framgångsfaktor, som jag ser det.

– Traditionellt har man plockat upp en idé och drivit den vidare med underlag kring till exempelpatientgruppens storlek.Nu ser vi ett annat landskap med sociala medier och nya kanaler till kunder och patienter. Kundrelationer, system för det och effektiva verktyg i detta sammanhang, är en framgångsfaktor.

– Jag är ju själv patient. Jag äter medicin mot högt blodtryck. Men det är ingen som har kontakt mig med frågor. – Vad skulle du behöva? – Vi forskar på detta område, vad säger du? Här finns mycket att jobba vidare på, menar Robert.

– Annars tänker jag att det kommer hända mycket på device sidan.

Ja, vad då, berätta!

– Det finns en trend nu att man kopplar ihop sensorer på eller i kroppen via t.ex. sin smartphone och att man delar den i molnbaserad lösning där en algoritm och läkare värderar detta och du kan momentant får readouts. Exempelvis: Du har hjärtflimmer just nu. Ditt hjärtflimmer är dödligt – Kontakta sjukvården nu! Eller: Du har hjärtflimmer just nu. Det är ingen fara – fortsätt med det du gör. Två exempel, säger Robert.

– Här kan man ju mäta många aspekter blodsocker m.m. Som patient känner man sig väldigt hjälpt. En livskvalitetshöjare helt enkelt.

Om du vågar ge dig på en spekulation: Var är strömningar på väg inom LS-industrin; Förebyggande åtgärder eller Behandling?

– Förebyggande kommer handla mycket om livsstilsfrågor. På behandlingssidan skulle jag säga att utveckling kommer att gå det mer individbaserade behandlingsformer. Min blodtrycksmedicin idag passar i princip alla, men framöver kommer det vara mer personifierat. Anpassat till specifika personers dna. Det går åt det hållet. Även vad gäller cancer. Inga lätta fajter förstås. De lätta är redan tagna kan man säga, menar Robert.

Vad är Epistas bidrag, som värdeerbjudande?

– Jag skulle säga att vi bland annat finns för att identifiera och eliminera hinder för en digital framtid i life science industrin. Industrin är tvungen att göra det här på ett förnuftigt sätt, så att inte kostnader och resurser springer iväg eller sinar. Samtidigt kommer det förstås nya krav från myndighetshåll, som är duktiga på att formulera nya krav. Ta exemplet cloud. Det måste gå hand i hand med krav om hindren ska kunna elimineras.

En sista fråga. Epista har er svenska bas i Lund, men tills nyligen i Helsingborg. Ge oss tips på en bra restaurang där.

– Då går jag gärna på Khai &Mui, ett asiatiskt bra lunchhak. Nu är jag ju småbarnsförälder. Så kvällar är liksom bokade hemma, avslutar Robert.

Det här var trevligt och få en inblick i ditt liv – Tack ska du ha Robert!

Jag skulle säga att vi bland annat finns för att identifiera och eliminera hinder för en digital framtid i life science industrin.

Robert Pettersson

Epista Life Science

Om Claes Östman

»Jag drivs av lust - lusten att skapa en skillnad. Min starka sida är att se bortom problemen, att se till orsakerna. Det är först när man ger sig tid att fundera på orsakerna som man kan lösa problemen.«