Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Patienten i fokus ökade effektiviteten på akuten

9 juni, 2017

Genom att sätta patienten och patientflödet i främsta rummet och kontinuerligt förbättra det, har Akutmottagningen på Norrlands Universitetssjukhus lyckats förkorta patienternas vistelsetid på akuten, samtidigt som en bättre arbetsmiljö har skapats.

Akutmottagningen på NUS hade tidigare flera olika arbetssätt på dag- respektive nattetid, vilket resulterade i onödig ineffektivitet och onödigt långa vistelsetider på akuten för patienterna. Eftersom personal från olika kliniker arbetade på akuten, skedde ingen samordnad utveckling av verksamheten.

Anchor har bidragit med analys och genomförande så att akutläkare nu har tagit över kirurg- respektive ortopedmottagningens arbete på akuten.

Ett gemensamt arbetssätt har skapat en plattform för en kontinuerlig förbättring av verksamheten. Andra viktiga steg i denna förändringsresa har varit att definiera och enas om akutmottagningens huvuduppgift, samt att identifiera viktiga personliga egenskaper som krävs av personal som jobbar på akuten.

Dessa steg, i kombination med att anpassa arbetsscheman till inflödet av patienter, har resulterat i kortare vistelsetider för patienter och en bättre miljö för läkare och omvårdnadspersonal. Läs mer i denna artikel i Dagens Medicin.

Nu slipper vi ha patienter som snurrar runt på akuten 10–14 timmar!

Erika Nilsson

Akutläkare och medicinsk chef vid Akutsjukvården Västerbotten

Läs artikeln i Dagens Medicin!

Om Claes Östman

»Jag drivs av lust - lusten att skapa en skillnad. Min starka sida är att se bortom problemen, att se till orsakerna. Det är först när man ger sig tid att fundera på orsakerna som man kan lösa problemen.«