Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Sjukhusen fokuserar alltför mycket på eget resursutnyttjande istället för på patientflödet

12 augusti, 2015

Vi vill alla säkerställa att våra resurser används optimalt i verksamheten. Personalen skall vara sysselsatt och alla dyra maskiner skall utnyttjas maximalt.

Men utan att fokusera på patientflödet, dvs det som alla typer av resurser skall anpassas mot, så är sannolikheten stor att resurserna kommer att arbeta i otakt och med fel saker, vilket resulterar i långa väntetider för patienterna.

Personalen inser ofta snabbt att det tar lång tid att få alla nödvändiga aktiviteter som krävs för att ta hand om en patient slutförda. För att kompensera detta, arbetar man ännu hårdare, med ökad stress som följd.
Men problemet är sällan att personalen inte arbetar tillräckligt hårt. Ofta har ett resursfokuserat system byggts, där varje enhet arbetar för att optimera användningen av sina egna resurser, utan att se till helheten och till patientflödet.

Inom sjukvården är verksamheten uppdelad i olika specialistområden, vart och ett med egen styrning och egen optimering av resurser. Resultatet blir onödigt långa väntetider för patienten, medan personalen känner sig otillräcklig och stressad. Personalen får, i stället för att utföra vårdrelaterade aktiviteter, ägna mer tid åt administrativt arbete, vilket kräver tillsättande av administrativa resurser. Detta skapar i förlängningen en negativ spiral. Istället kan många av problemen lösas med enkla medel genom att fokusera på patientflödet och helheten, för att på ett snabbt och patientsäkert sätt få patienter att efter påbörjad behandling skrivas in eller skickas hem.

Om Claes Östman

»Jag drivs av lust - lusten att skapa en skillnad. Min starka sida är att se bortom problemen, att se till orsakerna. Det är först när man ger sig tid att fundera på orsakerna som man kan lösa problemen.«