Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Vanliga fel när det gäller ERP-projekt – värde

25 mars, 2015

För att gå rakt på sak: Verksamhetsvärde tillförs endast före och efter ett IT-projekt, medan själva IT-projektet i sig enbart tillför kostnader. För ERP projekt handlar det om stora kostnader.

Överraskande nog tenderar fokus före ett IT-projekt i stor utsträckning vara på val av mjukvaru- och konsultleverantörer samt detaljering av användarkrav och inte på vilken förbättring man vill uppnå, såsom kortare ledtid, lägre kapitalbindning eller högre leveranssäkerhet. Förbättringar kan också ses ur ett externt perspektiv, såsom ökad kundnytta och servicenivå eller möjligheter att leverera mot nya kundsegment.

Att utgå från dagens problem med dagens IT-system och bibehålla dagens arbetssätt blir i förlängningen som att tillföra en ny IT-kostnad på dagens IT-kostnad utan att tillföra värde till verksamheten. Detta är ett uppenbart slöseri med resurser och pengar.

För att skapa ett värde bör planeringstiden före och realiseringstiden efter ett IT-projekt vara minst lika långa som tiden för själva IT-projektet. Innan IT-projektets början måste överenskommelser om nya arbetssätt träffas och förståelse för kundernas förändrade krav skapas. Dessutom måste man förstå hur kompletterande tjänsteleveranser eller leveranser mot nya kundsegment kommer att påverka informationsmodellen och företagets sätt att bedriva och styra sin verksamhet. Efter IT-projektet krävs det mycket tid för förändringsarbete. I slutändan är det människors beteende som måste förändras för att värde skall kunna realiseras. Olika företagskulturer hanterar det olika bra.

Om Claes Östman

»Jag drivs av lust - lusten att skapa en skillnad. Min starka sida är att se bortom problemen, att se till orsakerna. Det är först när man ger sig tid att fundera på orsakerna som man kan lösa problemen.«