Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Vissa Gaseller springer fort nu…

20 januari, 2015

På senare tid har Apoex flertalet gånger synts i media och andra har lärt känna dem som en ny konkurrent. Bröderna Berlips gärning med ”gasellframgången” Apoex, är inte direkt förvånande för mig.

Det anmärkningsvärda är att vi inte sett motsvarande inom vårdsektorn förrän nu.

Att brödernas framgång endast kan förklaras av den tvärkompetens de tillsammans besitter är troligtvis inte hela svaret. De äldre och befintliga aktörerna i vårdens värdekedja med IT-tjänsteleverantörer har skapat denna möjlighet genom år av passivitet och bekvämlighet väl parat med vårdens egen oförmåga att ställa krav.

Nu är vårdsektorn utsvulten på service och samtidigt utsatt för ett högt demografiskt tryck. De mobiliserar för ökat kravställande på sina leverantörer i form av vårdkvalitet och effektivitet. Det finns en stor risk att de etablerade leverantörerna får dela med sig av kakan i en takt de inte är beredda på om inte snabba justeringar av erbjudande med affärsmodell nu sker. De som inte anpassar sig och successivt skapar mervärden blir lätt förbisprungna av konkurrenter som Apoex. Vårdsektorn behöver förändring genom anpassningar för ökade värden! Det är dags.

Om Roland Sannicolo

»Den komplexa förändringen med processer, information, system och inte minst människor, är det som skapar lust och driver mig! Ofta har det handlat om utmaningar med en innovation, dvs ett nytt erbjudande för en marknad. Insikten om en förändring har dock olika grund – en känsla, en vilja att skapa, ett behov, en idé eller rent krasst, dåliga nyckeltal. Vad man bör göra, varför och med rätt strategi för genomförande är oavsett extremt viktigt för framgång. Här finns många beaktanden att göra. Vill du ha hjälp med din förändring?«